กุมารจุกดำ ใครว่าไม่รู้จักจะตีน้า ให้หนุ่มถูกหวยมาแล้วนับยี่สิบงวด

กุมารจุกดำ วัดสว่างอารมณ์ ให้หนุ่มๆและชาวบ้านถูกหวยมาแล้วกว่าสิบยี่สิบงวดและเป็ยร้อยๆคนเลยนะ รอบนี้ไม่พลาดส่องเลขเด็ด เซียมซีไปเสี่ยงโชคในงวด 30/12/63

เผยความในใจอีกว่า ตั้งใจมาขอเลขเด็ดจากกุมารจุกดำโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาเคยมาขอแล้วได้โชคกลับไปทุกครั้ง โดยได้โชคจากการเขย่าเซียมซีร่วม 10 ครั้ง แต่ถูกไม่มาก เลยติดใจต้องมาอีกทุกงวด หลังจากกราบไหว้ขอพรเสร็จได้เขย่าเซียมซี 3 ครั้ง ได้เลข 6, 13, 15 ครั้งนี้หากถูกอีกจะกลับมาแก้บนให้ หรือถ้าได้โชคใหญ่จะซื้อทองมาถวายให้กุมารจุกดำ.

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้น คือเมื่อสองวันที่ผ่านมาคือวันที่ 21 ธ.ค. 2563

ได้มีการรายงายรายงานมาว่า ณ สถานที่ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

ทั้งเรื่องบรรยากาศภายในวัด ผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อยลงบ้างจากสถานการณ์ต่างๆในประเทศเรา แต่ทว่าก้ยังคงมีบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอโชคลาภภายในวัดกันอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นที่ตั้ง กุมารจุกดำ ซึ่งเป็นกุมารที่มีชื่อเสียงโด่งดังของวัดมายาวนาน

สำหรับรูปปั้นกุมารจุกดำ ยังเต็มไปด้วยสิ่งของที่นักเสี่ยงโชคและสาธุชนที่ได้โชคจากกุมารนำมาถวายให้เต็มไปหมด ส่วนด้านหน้ากุมารจะเป็นตู้บริจาค และมีเครื่องเซ่นไหว้บูชา และยังมีกระป๋องเซียมซี วางอยู่ 3-4 กระบอก เพื่อให้นักเสี่ยงโชคเขย่าขอเลข

จากการสอบถาม ผู้ศรัทธามากมาย ได้ความว่า ทุกคนที่มานี่ก็เคยเดินทางมาทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์กันบ่อย

ส่ ว น ใ ห ญ่ ม า ช่ ว ง ก ล า ง ๆ ก่ อ น วั น ห ว ย อ อ ก

แ ต่ ก็ ไ ม่ ป ร ะ ม า ท นำ เ อ า เ ค รื่ อ ง ป้ อ ง กั น ม า พ ร้ อ ม ทั้ ง เจลล้างมือ, ผ้าปิดปาก เพื่อป้องกัน

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เ จ้ า พ่ อ ห น อ ง เ ข า ก ร ว ย ช้ า ง ลื อ ส นั่ น ทั้ ง ห มู่ บ้ า น

หวยยี่กี กว่าจะรู้จริงฟัง มาเยอะ ต้อง อ่านเอง

สำหรับคำศัพท์ ที่ต้อง รู้กับการ แทงหวยออนไลน์

ประเภท การแทงหวยออนไลน์ ที่คนนิยม

ทันใจ นักเสี่ ยงโชค “หวยฮานอย” รวย ได้ ทุกวัน

เ ล ข เ ด็ ด ไ อ้ โ ท น

ต้ น ตะ เ คี ย น ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

ห ว ย ยุ ค ให ม่