ข่าวสลากกินแบ่ง ทำใจรอ กองสลากเลื่อนวันออกหวย

ข่าวสลากกินแบ่ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศแน่ชัดเรื่อง เลื่อนวันออกรางวัลฯ เป็นวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.

ข่าวสลากกินแบ่ง

เหตุผลมาจากช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และ 1 ม.ค. 2564 เป็นวันหยุดปีใหม่

ได้มีรายงาน ประกาศจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เหตุผลอย่างที่บอกไปแล้วว่าในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และ 1 ม.ค. 2564 เป็นวันหยุดสิ้นปีและวันปีใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงวันออกสลากฯ

น อ ก จ า ก แ ค่ เ รื่ อ ง นี้ แ ล้ ว ยั ง มี เ รื่ อ ง อื่ น อี ก เ รื่ อ ง นึ ง นั้ น คื อ เ รื่ อ ง ที่ ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะขอประกาศเพิ่ม ถึงการขอ เปลี่ยนแปลงการออกสลากฯ ถาวร ในเดือน ม.ค. ของทุกปี จากวันที่ 16 ม.ค.

เป็นวันที่ 17 ม.ค. เวลา 14.00-16.00 น. เนื่องจากวันที่ 16 ม.ค. เป็นวันครู ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรวมถึงรัฐบาลต้องการแสดงความเคารพ และให้ความสำคัญในวันครู

สำ ห รั บ ก า ร เ รื่ อ ง ก า ร อ อ ก ห ว ย ง ว ด จ ะ ถึ ง นี้

สำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีการออกรางวัลจากสำนักงานสนามบินน้ำ โดยสามารถชมถ่ายทอดสดหวย การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผ่านไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ ตั้งแต่ 14.00 น. ต่อไป

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

หากได้เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ หวยออนไลน์ เว็บแทงหวยไทย หวยหุ้น หวยลาว ได้ทันที

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เว็บ หวยที่เรามั่นใใจที่สุดในใจ

ส ถิ ติ ห ว ย อ อ ก วั น พุ ธ

มิ ต ร ชั ญ บั ญ ช า กั บ โ ช ค ล า ภ ที่ ทิ้ ง ไ ว้

ห ล ว ง ปู ห ลิ ว คื อ อ ะ ไ ร