ข่าวหวยล่าสุด สลากกินแบ่งรัฐบาลปลิวว่อน รถใหญ่จนเก็บยากมาก

ข่าวหวยล่าสุด นี้เจอสลากกินแบ่งรัฐบาลปลิวว่อนเต็มถนนนับหมื่นใบจนขนาดที่ว่าช่วยกันเก็บมา4ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถเก็บได้จนหมดซักที

จากการสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยว นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด หลังได้รับแจ้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงทำความสะอาด พร้อมรถเก็บกวาด ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนทำหล่น อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาแหล่งที่มาของลอตเตอรี่ต่อไป

หากได้เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยออนไลน์ เว็บหวยที่ดีที่สุด ที่มากด้วย ประสบการณ์ และ ความน่าเชื่อถือ แถม เรทราคาจ่าย ยังสูงถึง บาทละ 92 บาท

สองสามวันมานี้ได้มี ข่าวหวยล่าสุด มา โดยได้มีการลงพื้นที่บริเวณแยกสวนสมเด็จฯ ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ของผู้สื่อข่าวซึ่งได้รายงานมาว่า เมื่อสามสี่วันนี้หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพและข้อความว่า “แ ย ก ส ว น ส ม เ ด็ จ เ ข า มี อ ะ ไ ร กั น? ลอตเตอรี่ยาวเต็ม 2 ข้างทาง”

เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม จึงได้มีการลงพื้นที่และ

จากการลงพื้นที่พบว่า ตั้งแต่หน้าโรงเรียน ขสทบ.ไปจนถึงบริเวณสี่แยกสวนสมเด็จระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  มีลอตเตอรี่กระจายเต็มเกาะกลางถนน และริมสองข้างทางทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ซึ่งลอตเตอรี่ทั้งหมดถูกตัดครึ่ง คาดการณ์ได้ประมาณกว่าหนึ่งหมื่นชิ้น ซึ่ ง เ ป็ น ล อ ต เ ต อ รี่ ข อ ง วั น ที่ 2 พ.ค.63

ทางหน่วยงา น ไ ด้ ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ทำความสะอาดกวาดถนนโดยเริ่มกวาดตั้งแต่ 05.00 น. เป็นต้นมา แต่เพราะมีรถยนต์สัญจรตลอดเวลาทำให้ลอตเตอรี่ปลิวกระจัดกระจาย ย า ก กั บ ก า ร เ ก็ บ ก ว า ด จึงต้องใช้เวลา

เ มื่ อ ไ ด้ พู ด คุ ย กั บ นางจำปา อายุ 48 ปี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเทศบาลนครปากเกร็ด จึงได้รู้ว่า ตนเข้าทำงานตั้งแต่ตีห้า มาเริ่มกวาดถนนตรงแยกสวนสมเด็จก็เห็นว่ามีลอตเตอรี่กระจายเต็มถนน

จำ น ว น เ ย อะมากกวาดไปเท 2-3 กระสอบแล้ว

จนถึงตอนนี้ 10.30 น. ก ว า ด ม า ก ว่ า 4 ชั่วโมงก็ยังเก็บไม่หมด ไม่ทราบว่าลอตเตอรี่มาจากไหน

ด้านพยานอีกคนนึงก็พูโกับเราว่า ตนมาเปิดเต็นท์รถเมื่อเช้าพบว่าที่หน้าเต็นท์รถมีลอตเตอรี่ตัดครึ่งกระจายเต็มหน้าเต็นท์จำนวนเยอะมาก จากที่คาดการณ์น่าจะมาจากรถขยะ หรือรถรับซื้อของเก่า น่าจะทำหล่นโดยที่คนขับไม่รู้ตัว เมื่อรถผ่านเลยทำให้ปลิวไปทั่วถนนแบบนี้ ก ว่ า จ ะ เ ก็ บ ทำ ค ว า ม ส ะ อ า ด น่ า จ ะ น า น พ อ ส ม ค ว ร

จ บ ค รั บ ข อ บ คุ ณ ทุ ก ค น น ะ ครั บ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย