มิตร ชัยบัญชา เหตุการณ์โชคดีของชาวบ้านและ ประวัติ 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภา ยใน บริเวณ วัดเชียงทองหมู่ 8 บ้านศาลา ต. ท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา ต่างเข้ามาขอเลขดัง กับ มิตร ชัยบัญชา

บทความตอนที่แล้ว

ผลงาน เรื่อง แรก คือเรื่อง ชาติเสือ ผลงานเรื่อง ที่ สอง ที่ออก ฉายคือ จ้าวนักเลง หรือ อินท รีแดง ทำให้มิตร ชัยบัญ ชามีชื่อ เสียง โด่งดังเ ป็นอย่างมา ทำรายไ ด้เกิ นล้ านบาท มิตร มีผล งา น แสดง ที่ โดดเด่นมาก และ ห ลากหลาย ทั้ง บทบู๊ รัก กุ๊กกิ๊ก รักรันทด ตลก เชยเด๋อด๋า หรือ ชีวิตเศร้ าเค ล้าน้ำตา

พ.ศ. 2506 ภาพยน ตร์ เรื่อง ใจเพชร ทำร ายได้สูงสุด และ มีภ าพย นต ร์ ที่ทำ รายได้เกินล้าน อีกหลายเรื่อง โดยเมื่อ พ.ศ. 2508 รับพระ ราชท านรางวัล “โล่ห์เกียรตินิยม”นักแสดง นำชาย ที่ทำร ายได้สูงสุด

จากภาพ ยนตร์ เรื่อง เงิน เงิน เงิน ซึ่งทำ รายได้เป็น ประ วัติ การณ์ ต่อมา พ.ศ. 2509 ภาพยนตร์ เรื่อง เพชรตัดเพชร  ทำรายได้ ทำลาย สถิติ เงิน เงิน เงิน ได้ 3 ล้านบา ทในเวลา 1 เดือน

และ รับพ ระรา ชท าน รางวั ลด าราทอง จากคุณสม บัติหลัก 4 ประการ คือ ศรัทธา หน้าที่ ไมตรี และ น้ำใจ

ซึ่งแสดง ถึ งคุณ ภาพ ของผู้รับ รางวัล ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2513 ภาพย นตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ของ รังสี ทัศน พยัคฆ์ 

เป็นภาพ ยน ตร์เพ ลงลูกทุ่ง ที่ประ สบความ สำเร็จ อย่างมาก ทำรายได้มากกว่า 6 ล้านบ าท และ ยืนโรงได้ นานกว่า 6 เดือน ใน กรุง เทพ ทำรายได้ทั่ว ประเทศ กว่า 13 ล้าน บาท

8 ตุลาคม พ.ศ. 2513 มิตร ชัยบัญชา เสียชีวิต ขณะถ่าย ทำฉ ากโหนบั นไดเชือกเฮ ลิคอปเตอร์ จาก ภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง ท่ามกลาง ความ อาลัย ของมหาชน นับเป็น บุคคลธรรมดา ที่มีผู้มา ร่วมงาน ศพมาก ที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ ได้มีการ ตั้ง ศาลบริเวณ หาดจอม เทียน พัทยาใต้ 

สถานที่ ที่ มิตร ชัยบัญชา เสียชีวิต ต่อมา มี กา รปรับปรุง และ สร้างรูปหล่อ ของ มิตร ชัยบัญชา ในชุดอินทรีทอง

ตั้งเอาไว้ไว้ที่ศาลด้วย ปัจจุบันอยู่ด้านหลังโรงแรม จอมเทียน เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้มีการ สร้าง ละคร เรื่อง "มิตร ชัยบัญชา มายา-ชีวิต" ทางสถานี โทรทัศน์สี กองทัพ บก ช่อง 7 ละคร สร้าง ดัดแปลง มาจากเรื่อง และ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น จริงของ มิตร ชัยบัญชา เพื่อ รำลึก ถึงพระเอก ดาราทอง ยอด นิยมอัน ดับ 1 ของประ เทศไทย เป็นที่ รักของ หาชน ทั่วประเทศ พ.ศ. 2549 - 2550 มีการรวม ใจสร้า งอนุสร ณ์ สถ านมิตร ชัยบัญชา พร้อม หุ่นไฟ เบอร์กลาส ที่ บ้าน ไสค้าน จังหวัดเพชรบุรี บ้านเดิม ของ มิตร ชัยบัญชา ด้วย

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

หวยขูด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ

สลาก ออม สิ นคือ อะไร

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

สูต รหวย ของเหล่ าเซีย น