รวมสถิติหวยย้อนหลังออกตรงกับวันพระ ในปีพ.ศ.2548-2563

รวมสถิติหวยย้อนหลังออกตรงกับวันพระ และ เลขดีๆเยอะมาก ในระยะเวลาที่ผ่านมา ของดี เลขดี เลขเด็ดรอบตัวในปีพ.ศ.2548-2563

รวมสถิติหวยย้อนหลังออกตรงกับวันพระ

วัน เดือน ปีรางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
16 ตุลาคม 256328605138980  045
1 มีนาคม 256387593898597  780
1 กุมภาพันธ์ 256358922706927  375
1 กรกฎาคม 256294364786006 375
1 พฤศจิกายน 256114984058046 509
16 กรกฎาคม 256082032787390,823
1 กรกฎาคม 256011236026688,005
16 ตุลาคม 255957194798032, 587
1 ตุลาคม 255988710233458, 017
16 กันยายน 255924065042160, 043
1 กันยายน 255963868462669, 630
1 มีนาคม 255943968606155, 743
16 ตุลาคม 255765640994647, 784, 848, 910
1 ตุลาคม 255737561544251, 086, 159, 520
16 กันยายน 255777226935112, 257, 342, 790
1 กันยายน 255785676322308, 912, 477, 490
1 กรกฎาคม 255664690551075, 284, 903, 904
16 มิถุนายน 255628967369390, 098, 114, 502
1 มิถุนายน 255693548990480, 713, 716, 768
16 มกราคม 255545144581328, 150, 941, 639
1 กันยายน 255532999707736, 598, 148, 639
16 มิถุนายน 255435127688486, 167, 162, 582
1 มิถุนายน 255456237046656, 346, 801, 556
16 ตุลาคม 255362137742310, 518, 385, 872
1 ตุลาคม 255348837202091, 996, 003, 246
16 กันยายน 255301742266103, 316, 431, 075
16 พฤษภาคม 255211141154368, 838, 362, 892
16 สิงหาคม 255138037736161, 445, 457, 744
1 สิงหาคม 255185034811236, 386, 408, 913
16 พฤษภาคม 255023289725924, 858, 751, 585
16 เมษายน 254811932710081, 968, 346, 627
1 เมษายน 254881575369482, 381, 224, 807
16 กุมภาพันธ์ 254881642253086, 356, 192, 065
1 กุมภาพันธ์ 254854005434389, 180, 863, 571

จบค้าบกับการรวบ รวมสถิติหวยย้อนหลังออกตรงกับวันพระ ตลอดปี 2537-2563 นี้

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ าแร ก

มารู้จัก “หวยอ อนไลน์” หวยแนวใ หม่ตามโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันในยุคสมัย 4.0

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

เขี้ยวพญานาค ขอได้ไหว้ถึง โอ้โห