วิธีซื้อล็อตเตอรี่ ด้วยหลักการณ์ต่างๆตามความเชื่อแต่ละบุคคล

ถูกมาแล้วนับไม่ถ้วน วิธีซื้อล็อตเตอรี่ ให้มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ ลองทำตามดูซัก2-3ครั้งจะเห็นความแตกต่างทันทีว่าทำไมถึงสำคัญกับเราที่เล่นหวย

หากได้เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยออนไลน์ ได้ทันที


นั ก ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ นั ก ไ ซ ชิ ค (ผู้ศึกษาพลังจิตและ วิญญาณ) ชาวอเมริกัน มีชื่อว่า Dr.Robert Power ได้เคยบอกกล่าวไว้ว่า

“การซื้อล็อตเตอรี่ ซื้อหวยแล้ว ถูกรางวัล เป็นอะไรง่ายนิดเดียว”ง่ายนิดเดียว ไม่ใช่หมายถึงยากมาก ดร.โรเบิร์ต อธิบายว่า “เพียงแค่เรารู้เทคนิค อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค

ถ้าเราได้เพิ่มโอกาสแก่ตัวเอง โอกาสถูกรางวัลก็ย่อม มีมากตามไปด้วย”

“ดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เพ้อฝัน แต่มีความเป็นไปได้ หากใครไม่เชื่อก็ผ่านไป อ่านต่อไปจะเสียเวลาเปล่า ๆแต่ใครเชื่อลอง สังเกตดูตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันยังคง ย่ำอยู่กับที่เดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลง

เช่นนี้เท่ากับปิดโอกาส การเสี่ยงโชคกับตัวเอง วิธีแก้ไขไม่ยากอะไรเลย แค่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเช่นเปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนสไตล์ เสื้อผ้าย้ายห้องนอน

คบเพื่อนใหม่เปลี่ยนงานใหม่หรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

“การเสี่ยงโชคอยู่ที่ความเชื่อมั่นของตัวเราเองด้วย ต้องตั้งใจตั้งจิตให้มั่นคง ต้องการสิ่งใดก็มุ่งมั่นไปตรงนั้น ตลอดเวลาอย่าชักช้า เดี๋ยวเอา เดี๋ยวไม่เอา อย่างนี้หากซื้อหวย มีแต่จะหมดตัว”


วิธีซื้อล็อตเตอรี่ จากหลักความเชื่อที่เรารวบรวมมาให้

1. พ ย า ย า ม อ ย่ า ใ ห้ น้ำ ที่ บ้ า น รั่ ว ก่อนวันหวยออกและวันหวยออก

2.พ ย า ย า ม เ ก็ บ บ้ า น ให้สะอาด โดยเฉพาะหน้าประตูบ้านและห้องนอน และอย่าวางของขวางประตู

3.พ ย า ย า ม ล้ า ง จ า น ทุกครั้งเมื่อทานเข้าเสร็จ ไม่ควรวางทิ้งไว้จนข้ามคืน ก่อนวันหวยออก

4.ไม่ใส่เสื้อผ้าขาดในวันหวยออก

5.อย่าให้หลอดไฟทางเดินเสีย

6.ซื้ อ กั บ ค น อ า ร ม ณ์ ดี

7.ซื้อในบริเวณที่เค้ากำลังมีการก่อสร้าง

8.เ ก็ บ ส ล า ก อ ย่ า ใ ห้ ยั บ

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

ข อ บ คุ ณ แ ล ะ ห วั ง ว่ า จ ะติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ชี ว ป ร ะวั ติ เ ส ด็ จ เ ตี่ ย

ต้นตะเ คียน ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

ห ว ย ยุ ค ให ม่