เจ้าของสวนนำของมา ถวายส้มโอหวังถูกหวย งวดนี้นับพันลูก #2

เนื่องจากสถานการณ์covidที่คงรู้ดีว่าสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างจนทุกคนทั่วโลกและเรานั้นลำบากหมดจนวันนี้มีเจ้าของสวน ถวายส้มโอหวังถูกหวย นับ 1000 ลูกแก่พระเงินพระทองเพื่อขอโชคในหลายๆเรื่อง และจึงถือโอกาสมาดูและเสี่ยงเซียมซีที่นี่ด้วย

EP.2 ต่อจากตอนที่แล้วเรื่องชาวบ้าน ถวายส้มโอหวังถูกหวย แบะมทีประวัติมาด้วยแหละ

ต้นส้มโอแบบเสียบยอด4ชนิด | Shopee Thailand

เป็นเวลานานหลายปีมากแล้วที่เมื่อว่างหรือสะดวกในทุกปีขอแค่ปีละครั้ง จะหาเวลานำทั้งส้มโอและกล้วยหอมเขียว ครั้งละ 1 คันรถกระบะบรรทุกมาถวายให้ พระเงินพระทอง เพราะประสบผลสำเร็จทำสวนค้าขายได้ดีมีกำไรทุกปี

แต่ทว่ าเมื่อเจอส ถานการณ์ นี้เข้าไปใค รก็คงแย่กัน หมด ทำให้ไม่ ค่อยประ สบผลสำ เร็จกำไร ได้แต่ ขาดทุน เพราะปั ญหาโควิด-19 มีผล กร ะทบมา กตอนช่วงเ กิดโควิดครั้ งแรก

แต่พอผ่านไป โควิดเ ริ่มเจือจาง ส้มโอแล ะกล้วยขายดีมา ก เริ่มมีกำไร พอม าปลาย ปีก็เกิด ระบาดรอบ สองอีก แทนที่จะ ดีกับแย่หนั กลงอีกซ้ำ สอง

ประกอ บกับส้มโอ กำลังออก ขายไม่ไ ด้เลย เลยนึกถึง พระเงินพระ ทองที่ให้โชคนำมาถ วายซะเลย ดี กว่าให้เน่าเ สียไปเป ล่าๆได้บุญ ได้แจ กจ่ายด้ วยก็ดี

เราคือ  เว็ปหวย ดีที่สุดในขณะนี้ มาเลย

นา ยผล ยังเ ผยอีกว่า ส้ม โอที่นำมาถว าย 1,000 ลูกนั้น เพื่อเป็น การบ นให้โควิดหา ยไปจาก ประเทศไทยโดยเร็ ว

และข อโชค ลาภไปในตัวด้วย เผื่อได้โชคก็จะสามา รถพยุงสวนไว้ไ ด้บ้างให้ พอยาท้องและ ดูแลสวน

ก่อน เดินทา งกลับ ได้เขย่ าเซียมซีข อพรจากพ ระเงิน พระ ทอง ได้ไม้ 3 ไม้ ได้แก่ เลข 6 เลข 9 เลข 15 พร้อ มกั บโชว์ไม้เซียม ซีให้ดู

พร้อม กับยกมือไห ว้อีกครั้งก่ อนที่จะไป หาซื้อลอ ตเตอรี่ปึ กใหญ่ แล้วเดินทา งกลับบ้าน ก่อนจะมืด

ป ระ วัติที่ มา พระ เงินพระท อง ของ วัดสว่ างอาร มณ์

ที่ใดยังมีการ จ่ายน้อย เลขอั้น ไม่มี อัตราจ่ายหวย มีให้เล่นแค่ หวยออนไลน์รัฐบาล แถมเสี่ยง เพราะ ไม่รู้ว่าเจ้ามือจะชิ่งหาย เชิดเงิน ไม่จ่ายปัญหามากมาย เหล่านี้จะเงียบทันที ซื้อหวยออนไลน์ ซื้อหวยไทยออนไลน์ หวยหุ้น อัตราการจ่ายหวยไทย แทงหวยออนไลน์ เว็บหวยออนไลน์ เว็บแทงหวยไทย หวยหุ้น หวยลาว หวยฮานอย หวยยี่กี หวยออนไลน์ อัตราการจ่ายหวยไทย เว็บหวย แทงหวย สมัคร หวยออนไลน์ได้

พระเงินพระทอง" พระพุทธรูปางสะดุ้งมาร... - วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม | Facebook

วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)นั้นตั้งอยู่ ณ ถ.เพชรเกษม ก.ม. 39
ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

“พระเงินพระทอง” พระ พุท ธรูป างสะ ดุ้งมาร หลว งพ่อแป๊ ะได้มีดำ ริให้ จัดสร้างขึ้ นเมื่อปี 2555 เรื่ อยมาจ วบจนถึ งทุกวั นนี้

กระ แสศรัทธ าจากส าธุชนจาก ทั่วทุกสารทิศ ยังคงหลั่งไหล เดินทางม ากราบ ไหว้ขอพร ทั้งในเรื่องของโชคลาภ หน้าที่ก ารงาน การเงิน การเจรจาค้าขายต่างๆ ฯลฯ เมื่อสำเร็จ สัมฤทธิ์ผล ก็จะกลับ มากร าบไหว้แ ก้บนด้วยไข่ไก่ มากน้อยตาม แต่จิ ตที่ได้บ นบานอ ธิษฐานไว้ (จะดิบ หรือ สุก) ก็ได้ สิ่งที่มอง ไม่เห็น…ไม่ได้แปล ว่าไม่มี อย่างน้อยๆ ก็เป็นที่พึ่งทาง ใจในย ามที่อับจน หนทาง ในยาม ที่ตกทุ กข์ได้ยาก ใครไ ม่เชื่อก็ได้ โปรดอย่า ลบหลู่ แม้แต่ค นธรรมดา เมื่อมีจิตศรั ทธาอ ย่างเต็มเปี่ย มก็เหนี่ยว นำให้เกิด ปาฏิหาริย์ ขึ้นได้

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนสิค้าบ

หลังจากที่ทุกคนได้รู้แล้วว่าอะไรดีกับอะไรเราหวังว่าทุกๆคนจะนำสิ่งที่เราเสนอไปนำมาปรับใช้กับสิ่งต่างๆในตัวคุณนะครับขอบคุณครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ห ว ย วิ่ ง คื อ อ ะ ไ ร อ ย า ก รู้ มั้ ย ถ้ามันไม่ยาก

ห ลั ก สู ต ร เ ซี ย น คำ น ว ณ หวยรัฐ

หวยหุ้นไทยคืออะไร คลิ๊ก

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ ปี เกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด