หลวงพ่อรวย ช่วยมาเยอะเลขเด็ดมีตอลดแล้วประวัติท่านรู้รึยัง ตอน1

หลวงพ่อรวย หรือพระมงคลสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดอยุธยา เป็นพระเกจิต้นตำรับเลสข้อมือนำโชค

ในยุคสมัยนี้และสมัยที่ผ่านมาไม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม หลวงพ่อรวย วัดตะโก เป็น ชื่อดังลำดับต้นๆ ของประเทศ

คณะสงฆ์ทั่วประเทศรวมถึงลูกศิษย์ของหลวงพ่อ ต่างโศกเศร้าเสียใจอย่างมาก เมื่อท่านได้ละสังขารหรือมรณภาพ ไปเมื่อเวลา 21.00 น.ของคืนวันพุธที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคชราภาพ รวมสิริอายุ 95 ปี 7 เดือน 10 วัน และครองผ้าเหลืองรวม 76 พรรษา โดยการละสังขารของหลวงพ่อรวย

หากได้เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยออนไลน์ แนะนำด้วยแหละครับ

ประวัติ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโกวัดตะโก จ.อยุธยา

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อรวย) วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในบรรดาพระอาจารย์แห่งเมืองกรุงเก่าที่มีความขลังเป็นอมตะคือ ท่านพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อรวย) เจ้าอาวาสวัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อมีความเป็นอยู่สมถะ เรียบง่าย พูดน้อย ถามคำตอบคำ และมักจะเป็นผู้ฟังเสียมากกว่า พระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์พระเวทวิทยาคุณต่าง ๆ ของหลวงพ่อ คือหลวงพ่อชื้น เจ้าคณะแขวงอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดภาชี หลวงพ่อชื้น อดีตเจ้าอาวาสวัดภาชี ท่านสืบทอดวิทยาคุณต่าง ๆทาง สายวัดพระญาติการามฯ ผู้เป็นบูรพาจารย์แห่งสำนักนี้ ในสมัยก่อน คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อกลั่น พระเกจิอาจารย์ผู้รุ่งเรืองพุทธาคมคาถาเป็นอมตะตลอดกาล พระบูรพาจารย์รูปนี้มีศิษย์ผู้สืบทอดเวทมนต์คาถาหลายรูป ด้วยกันอาทิ หลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ หลวงพ่อสี วัดสะแก หลวงพ่อดู่ วัดสะแก และหลวงพ่อชื้น อดีตเจ้าอาวาสวัดภาชี  ประวัติวัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดตะโก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านตะโก หมู่ ๒ ตำบลดอนหญ้านาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินเขตสังฆาวาสและพุทธาวาส เนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่เศษ พื้ น ที่ ตั้ ง วั ด เ ป็ น ที่ ร าบ บ ริ เ ว ณ เ ข ต วั ด โ ด ย ร อ บ มี ห มู่ บ้ า น ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ทุ่ งนาล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆมีอุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ศาลาการเปรียญก้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร กุฏสงฆ์จำนวน ๔ หลัง หอไตร และหอประชุม ปูชนียวัตถุที่สำคัญมีพระประธานในอุโบสถ

 ชาติภูมิ
 หลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ นามเดิม “รวย” นามสกุล “ศรฤทธิ์” หลวงพ่อเกิดวันศุกร์ เดือนอ้าย ปีระกา ตรงกับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔ ที่บ้านตะโก หมู่ ๒ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  บิดาชื่อ มี   มารดาชื่อ สินลา มีพี่น้อง ๘ คน ดังนี้ ๑.นายมณี ๒.นางผา ๓.นางจำปี ๔.นางเที้ยม ๕.นายสวย ๖.พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (รวย ศรฤทธิ์) ๗.นางสำราญ ๘.นางสังเวียน หลวงพ่อเมื่อปฐมวัย มีชีวิตเหมือนเด็กชนบททั่วไป ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์ อายุ ๑๒ ปี ได้เข้าเรียนหนังสือที่ วัดตะโก ในช่วงนั้นละแวกตำบลดอนหญ้านาง ยังไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ ต้องอาศัยพระภิกษุเป็นครูสอนบนศาลาการเปรียญ มีความรู้การอ่านการเขียนเทียบเท่าชั้นประถม ๔ บรรพชาอุปสมบท

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

หนึ่งคาถามหาลาภสัมพุทธชิตา จะ สัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา สัพพโส คุณะวิภา สัมปัตโต นะรุตตะโม มหาลาภัง ภวันตุ เม.

ไปต่อตอนที่ 2 กันนะครับทุกคน

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ ปี เกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย