หลักวิธีคิดสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวไม่ปักหลัก และอธิบายหวงวิ่ง

หลักวิธีคิดสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวไม่ปักหลัก นั้นไม่ยากอย่างที่คิดแต่เพียงแค่มีวิธีคิดที่อาจจะซับซ้อนสักนิดนึงในด้านวิธีคิดเพียงเท่านั้น

สำหรับ เลขวิ่ง ก็คือ การเลือกเลขมา 1 ตัวจาก 0-9 มาทำการซื้อรางวัลแบบวิ่ง เช่น หวยไทยมีรางวัล 3 ตัวตรงคือ 236 แล้วคุณเลือกแทงเลข วิ่งในงวดนี้เป็นเลข 3 นั่นหมายความว่าคุณถูกรางวัล

ตัวอย่าง การ หลักวิธีคิดสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวไม่ปักหลัก

ที่เรานำมาให้อ่านกันครับเพราะยากพอสมควรกับแค่เรื่องการคิดเลขเท่านั้น มาๆๆๆ

หลักหน่วยรางวัลที่ 1 + หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 (3ครั้ง) + หลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 + 7คงที่ = เลขวิ่งบน

***ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณจะใช้พียงหลักหน่วยเท่านั้น เป็นเลขวิ่งบน***

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563     7 8 1 4 0 3     9 1 8

3 + 9 + 9 + 9 + 1 + 7คงที่ = 38

จากสูตรจะได้ เลขวิ่งบน 8 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล สามตัวบนงวดวันที่ (1 มีนาคม 2563) 938 เลขวิ่งบน 8 เข้าที่หลักหน่วยบน ตามสูตรการคำนวณ

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563     8 7 5 9 3 8     7 8 0

8 + 7 + 7 + 7 + 8 + 7คงที่ = 44

จากสูต ร จะได้ เลขวิ่งบน 4 เพื่อใช้ ซื้อในง วดถัดไป

ผลรางวัล สามตัวบนงวดวันที่ (16 มีนาคม 2563) 446 เลขวิ่ง 4 เข้าที่หลักร้อยบนและหลักสิบบน ตามสูตรการคำนวณ

งวดวั นที่ 16 มีนาคม 2563     5 0 3 4 4 6     4 0 4

6 + 4 + 4 + 4 + 0 + 7คงที่ = 25

จากสูตร จะได้ เลข วิ่งบน 5 เพื่อใช้ซื้อใน งวดถัดไป

ผลรางวัล สามตัวบ นงว ดวันที่ (1 เมษายน 2563) 095 เลขวิ่ง 5 เข้าที่หลักหน่วยบน ตามสูตรการคำนวณ

งวดวันที่ 1 เมษายน 2563     0 5 1 0 9 5     3 6 4

5 + 3 + 3 + 3 + 6 + 7คงที่ = 27

จ า ก สู ต ร จ ะ ไ ด้   เ ล ข วิ่ ง บ น 7   เ พื่ อ ใ ช้ ซื้ อในงวดถัดไป

ผลรางวัล สามตั วบนงวด วันที่ (1 มิถุนายน 2563) 567 เลขวิ่ง 7 เข้าที่ หลักหน่วย บน ตามสูตรการ คำนวณ

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563     8 3 1 5 6 7     5 8 2
7 + 5 + 5 + 5 + 8 + 7คงที่ = 37
จากสูตรจะได้ เลขวิ่งบน 7 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล สามตัวบนงวดวันที่ (16 มิถุนายน 2563) 967 เลขวิ่ง 7 เข้าที่หลัก หน่วยบน ตามสูตรก ารคำนวณ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย