หวยงวด16/12/63 มาเช็คหวยไปพร้อมกันแล้วมาดูกันใครถูกบ้าง

หวยงวด16/12/63 พวกเราอยากรู้จังใครดวงดีวดนี้ถูกบ้างจากการที่เราช่วยกันหาเลขเด็ดมาตลอดเดือนนี้แอดมินคิดว่ามีคนถูกหลายคนน้าา

หวยงวด16/12/63

เลขที่ออกรางวัล
รางวัลที่ 12013036,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว828 3774,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว072 5174,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว702,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 100,000 บาท

201302 201304

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

408019 572443 975617 284694 780453

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

384705 358429 776045 387722 011404 000973 351056 332227 859519 046396

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

477967 981143 519802 340661 142804 841863 049286 866456 237943 662143 067205 771583 440322 361583 633683 004474 539471 870829 558661 027611 823257 403954 070851 265147 136527 047151 733028 191570 395749 931292 735797 647375 571740 013055 790366 762897 101222 328013 033205 683116 718028 482652 246487 959196 156987 725943 618838 974001 596158 546650


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

376643 581470 236969 701002 493565 377807 153955 006560 608023 016570 789126 288754 195362 379671 575903 738830 575639 727119 302349 954975 897003 030198 244340 143101 932094 420635 612078 036219 386364 046685 602100 758704 465422 367680 393418 271856 529987 173547 203119 733729 653747 130126 713548 951747 290464 930917 879739 163501 226157 263873 908694 209027 433600 940877 345297 664863 085504 706913 617622 711796 995484 863234 708698 293966 236137 859929 525175 125637 018087 378691 987179 623571 101039 719104 368977 218471 294066 660401 493704 570852 402271 573035 224678 057696 937906 916645 332602 221884 839758 038298 304762 218144 224887 317306 209438 490074 894057 094080 028476 255930

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เจ้าพ่อ หนอ งเขา ก รวยช้าง ลือส นั่นทั้ง หมู่บ้า น

เทคนิ คการ เล่น หวยต่ างปร ะเท ศ ที่ชื่อ ฮาน อย อื้มม เป็น แบบ นี้ นี่เ อง

ชาวบ้ านพ ากั นไป ขอพ รไอ้ไ ข่ที่วัด น้ำดิบหลั งมีกระ แสถูกห วย

เลขเ ด็ ดเซี ยม ซีรอ บนี้ ที่ไหน ค ลิ๊ก