หวยลาวสตาร์ หวยตัวใหม่ ที่มีการออกผลตลอด ทุกๆวัน!!!ว้าว

หวยลาวสตาร์ คือ หว ย ตั ว ใ ห ม่ ที่ มี ก า ร อ อ ก ผ ล จ า ก ท า ง ป ร ะ เ ท ศ ล า ว โด ย จ ะ อ อ ก ผ ล ในเ ว ล า 15.45 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นหวยตัวใหม่ ที่กำลังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมากๆ เพราะ หวยลาว จะออกผลเพียงสัปดาห์ละ 2 วันแต่ลาวสตาร์กลับออกทุกวัน โดย

ทางประเทศลาว ได้มีการจัดทำ การออกผลรางวัล หวยลาวสตาร์ ที่สามารถออกผลได้ในทุกวัน เพื่อทำให้คอหวยได้เล่นกันอย่างสนุกสนานมากขึ้น

ช่ อ ง ท า ง ก า ร อ อ ก ผ ล ห ว ย ล า ว ส ต า ร์

การออกผลของ หวยลาวสตาร์ นั้น จะออกผลจากทางประเทศลาว โดยจะออกผลในเวลา 15.45 น. ตามเวลาประเทศไทย ในทุกๆวัน จะใช้การออกผลผ่านทางเว็บไซต์

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเล่นและร่วมแทงได้ง่ายขึ้น

โดยสามารถชมการออกผลรางวัล ผ่านทาง laostars.com

วิ ธี ก า ร ต ร ว จ ผ ล

ด้วยรูปแบบของผลรางวัล จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ หวยลาวพัฒนา เพียงแค่เปลี่ยนเปลี่ยนจากระบบลูกบอล มาเป็น ระบบการหมุนตัวเลข จึงทำให้ เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบหวยลาว และได้รับความนิยม อย่างรวดเร็ว

สำหรับการตรวจผลรางวัล จะมีการยึดการออกผล เลขบน และ เลขล่าง จากตัวเลข 5 ตัว เหมือนดัง หวยลาว เพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นเล่น และ ทำความเข้าใจ เราจะมาอธิบาย ถึงรูปแบบการตรวจสอบ ผลรางวัลของหวยฮานอยพิเศษ ดังต่อไปนี้

หวยลาวสตาร์, ตรวจผลหวยลาวสตาร์

เ ล ข ล่ า ง

  • ส อ ง ตั ว ล่ า ง : จะใช้ตัวเลข 2 ตัวหน้า ของผลการออกรางวัล จากภาพตัวอย่าง ผลรางวัล สองตัวล่าง คือ 67
  • วิ่ ง ล่ า ง : จะใช้ตัวเลข 2 ตัวท้าย ของผลการออกรางวัล มาเป็นเกณฑ์ ในการตรวจผล เลขวิ่งล่าง จากภาพตัวอย่าง หากท่านซื้อ วิ่งล่าง 6 หรือ 7 จะถือว่า ถูกรางวัลเลขวิ่งล่าง

เ ล ข บ น

  • ส า ม ตั ว บ น : จะใช้ตัวเลข 3 ตัวท้าย ของผลการออกรางวัล จากภาพตัวอย่าง ผลรางวัล สามตัวบน คือ 453
  • ส อ ง ตั ว บ น : จะใช้ตัวเลข 2 ตัวหน้า ของผลการออกรางวัล จากภาพตัวอย่าง ผลรางวัล สองตัวบน คือ 53
  • วิ่ ง บ น : จะใช้ตัวเลข 3 ตัวท้าย ของผลการออกรางวัล มาเป็นเกณฑ์ ในการตรวจผล เลขวิ่งบน จากภาพตัวอย่าง หากท่านซื้อ วิ่งบน 4, 5 หรือ 3 จะถือว่า ถูกรางวัลเลขวิ่งบน

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้า แรก

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

ประเภท การ แทงหวย ออนไลน์ ที่คน นิยม

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก