เปิดสถิติหวยออกย้อนหลังวันที่17ม.ค. นับตั้งแต่ปี59 ที่ย้ายวัน

เปิดสถิติหวยออกย้อนหลังวันที่17ม.ค. ย้อนหลังตั้งแต่วันที่กองสลากได้ประกาศขอย้ายวันหวยออกเดือนมกราจากวันที่ 16 เป็น 17 เพราะตรงวันครู

โ ด ย ก า ร เปิดสถิติหวยออกย้อนหลังวันที่17ม.ค. ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ก อ ง ส ล า ก ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ขอย้ายวัน

มี เ ล ข ดั ง ต่ อ ไ ป นี้

วั น ที่ 1 7 ม . ค. 6 3

ร า ง วั ล ที่ 1 คื อ 491774

เลขท้าย 2 ตัว 68

เลขหน้า 3 ตัว 132  004

เลขท้าย 3 ตัว 595  379

วั น ที่ 1 7 ม . ค . 6 2

รางวัลที่ 1 คือ 197079
เลขท้าย 2 ตัว 65
เลขหน้า 3 ตัว 412, 206
เลขท้าย 3 ตัว 660, 127

วั น ที่ 1 7 ม . ค . 6 1

รางวัลที่ 1 คือ 203823
เลขท้าย 2 ตัว 50
เลขหน้า 3 ตัว 624, 799
เลขท้าย 3 ตัว 397, 236

วั น ที่ 1 7 ม . ค . 6 0

รางวัลที่ 1 คือ 145157
เลขท้าย 2 ตัว 25
เลขหน้า 3 ตัว 511, 663
เลขท้าย 3 ตัว 516, 836

วั น ที่ 1 7 ม . ค . 5 9

รางวัลที่ 1 คือ 304371
เลขท้าย 2 ตัว 50
เลขหน้า 3 ตัว 031, 532
เลขท้าย 3 ตัว 786, 743

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

ทุกคนเห็นมั้ยครับว่าเลขอะไรที่ออกบ่อย ไม่ยากใช่มั้ยครับเราอยากให้ทุกคึนได้กลับขึ้นไปคิดนะครับสู้ๆเห็นชัดๆเลยหล่ะ รักนะเคิ้บบ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ ปี เกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย