เภสัชกรหนุ่ม ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 งวด1/12/63 เงินรางวัล 6 ล้าน

เกิดเหตุการณ์สุดทึ่งในสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด1/12/63 ที่ผ่านมาหลายๆคนและเคสนี้ก็เช่นกันกับเงินรางวัลที่ได้มากถึง 6 ล้านบาทไทยเลย

เภสัชกรหนุ่ม รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร นำลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6 ล้านบาท เฮใหญ่โชคดีมาก

ได้มีการมาลงประจำวันที่โรงพัก เผยเพิ่งไปทำบุญที่วัดแล้วอธิษฐานขอ พอดีมีแม่ค้ามาเร่ขาย มีเลขท้าย 94 ที่ชอบพอดี เลยซื้อไว้ 1 ใบ เชื่อผลบุญหนุนนำให้ร่ำรวย 

ที่จังหวัดสกลนคร ช่วงเย็นวันที่ 1 ธ.ค. มีผู้โชคดีที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 งวด1/12/63 หมายเลข 100994 จำนวน 1 ราย รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท เดินทางมาที่ สภ.เมืองสกลนคร

พบผู้โชคดีรายนี้คือ นายวุฒิชัย ณ นครพนม เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วยแฟนสาว นำสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หมายเลข 100994 จำนวน 1 ใบ ที่ถูกรางวัลที่ 1 เข้าพบ ร.ต.ต.วายุพงษ์ ปาประโม พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสกลนคร เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

น า ย วุ ฒิ ชั ย เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ก่ อ น ห น้ า นี้ ไ ด้ ไ ป ทำ บุ ญ ที่ วั ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ใน อ.คำ ต า ก ล้ า จ. สก ล น ค ร

แ ล้ ว อ ธิ ษ ฐ า น ข อ ใ ห้ โ ช ค ดี ถู ก ร า ง วั ล ที่ 1 ต่ อ ม า ได้ทำงานตามปกติ

จนกระทั่งเมื่อ 2 วันที่ผ่านมามีแม่ค้านำสลากมาเดินเร่ขายใ นที่ ทำงาน

ซึ่งมีเลขท้าย 2 ตัว คือ 94 เป็นเลขที่ตนชอบอยู่ 2 ใบ ตนจึงเลือกซื้อไว้ 1 ใบ เผื่อไว้ลุ้นรางวัล

ปรากฏว่า หลังการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล จำได้ว่าเลขท้าย 94 ตรงกับที่ตนได้ซื้อไว้

จึงได้นำลอตเตอรี่มาตรวจ พบว่าตรงกับรางวัลที่ 1 จึงรีบโทรบอกแฟนและพากันเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ส่วนการใช้จ่ายเงินนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการวางแผน แต่จะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญเป็นหลัก

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม