* เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ ของตาทองงิ้วราย ชื่อเสียงโด่งดังทั่วทิศ

ตาทองงิ้วรายชาวบ้านไม่คืนคำสัญญาไว้แล้วต้องมาแก้บน และในครั้งนี้เองก็คือ คอหวยกำลังส่อง เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ กันอย่างอึกอักเตรียมตัวงวดต่อไป

เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ ของตาทองงิ้วลายประจำงวดที่จะถึงต่อไปนี้

ได้มีการรายงานจาก วัดสว่างอารมณ์ แคแถว ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

อีกคำกลาวจากผู้ประสบเองกล่าวมาดังนี้

นางสมหมาย เผยว่า ได้รับโชคจาก “ตาทอง งิ้วราย” 2 ชั้นในครั้งเดียวกัน โดยเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมานั้นได้มากราบไหว้ขอโชคขอลาภจาก ตาทอง และได้บนบานศาลกล่าวไว้ในเรื่องที่ดินซึ่งมีอยู่ 2 ไร่เศษ เป็นที่มรดกของสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว อยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ ประกาศขายที่ดินมานานมาแล้วแต่ก็ไม่มีคนสนใจสักที จนกระทั่งมาบนไว้กับตาทอง ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขายได้ในช่วงเวลาแค่ 2 เดือน น่ าทึ่ ง ม า ก น ะ ค รั บ กับอะไรแบบนี้ แอดมินเองก็เคารพมากๆ

ทีมงานได้รายงานมาว่า บรรดานักเสี่ยงโชคเริ่มแห่แนกันมาเพื่อกราบไหว้ บ้างก็มาเพื่อแก้บนหลังจากที่เริ่มผ่อนผันมาตราการโควิด19 ทำให้วัดผู้คนเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง เกือบเหมือนปกติ

โดยมักจะมีนักเสี่ยงโชคบรรดาเซียนหวยมากมาย ที่ได้โชคจุดประทัดดังอย่าง ต่ อ เ นื่ อ ง

ยิ่งบริเวณจุดที่ตั้งหุ่นปั้นตาทอง งิ้วราย ผู้คนจำนวนมากได้มาเกาะกลุ่มเพื่อดูอ่างน้ำมนต์กันอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้มี นางสมหมาย ศรีสุขอารมณ์ อ า ยุ 63 ปี ช า ว อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้นำเครื่องเส้นไหว้จุดธูปมาบอกกล่าว พร้อมกับนำสร้อยคอทองคำหนัก 1 บ า ท มอบให้ตาทองงิ้วราย พร้อมกับนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว 653 งวดวันที่ 17 ม.ค.64 จำนวน 10 ใบ ใส่ถาดมาพร้อมเครื่องเซ่นไหว้

ทั้งนี้หนึ่งใน แ ม่ ค้ า แผ ง ข า ยส ล า ก กิ น แบ่ง รัฐบาล ชื่อนางนิดบอกเล่ากับทางวัดว่า นางอาศัยอยู่ในวัดนี่แหละ ตั้งแต่โควิดระบาดอีกรอบนึงทำให้บรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่ขายต่างลดหายไป ขาดทุนกันจนเละเทะตอนนี้พอเริ่มขายได้เลย ส บ า ย ใ จ ขึ้นหน่อย

สำหรับ

เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ ของตาทอง งิ้วราย ในงวดนี้ เซียนหวยมากหน้าหลายตาต่างงตีเลขแตกต่างไป บ้างเป็นเลข 083 และ 32

นอกจากนี้เป็นเลข 21 เลข 64 ตรงกับปีพุทธศักราช

และคริสต์ศักราช และเลขมงคล 89 และ 98 ซึ่ ง ทุ กแ ผ ง ที่ ว่า มา นั้ น เลี้ ยงพวกรนี้หมดเรียบร้อย

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

วิ ธี ก า ร แ ท ง ห ว ย หุ้ น จี น โดยละเอียด

หวยหุ้นไทยคืออะไร คลิ๊ก

กุ ม า ร น้ อ ง เ ก้ า แ ผ ล ง ฤ ทธิ์งวดนี้

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ ปี เกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด