เลขเด็ดต้นกล้วยประหลาด ที่ชาวบ้าแห่ไปหลังมีคนโชคดีแล้ว

เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนเองก็กำลังสนใจกับ เลขเด็ดต้นกล้วยประหลาด ที่เป็นกระแสที่ผ่านมาที่ได้มีชาวบ้านที่ถูกหวยจำนวนพอสมควรให้เราสอบถามมา

เลขเด็ดต้นกล้วยประหลาด

จากการสอบถามผู้โชคดี ชื่อว่า น.ส.กัลยานี สำหรับความโชคดีที่เขาได้มอบให้เรามา กล่าวอย่างจริงใจว่า ตนไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปเลยตลอดเวลาที่ผ่านมา ซื้อหวยก็นิดหน่อยไม่กี่ใบ แต่ถ้าถูกรางวัลถือว่าดวงดี และถ้าถูกรางวัลจริงๆ ก็คือได้มาจากต้นกล้วยต้นนี้ เพราะเลขที่ตนซื้อหวยก็คือเลขที่เห็นจากต้นกล้วย

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ทีมงานหลายๆสไนักได้รับรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 7 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล มีต้นกล้วยประหลาดทำให้ชาวบ้านแห่ไปขอเลขเด็ดกันมากมาย

เมื่อลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังดังกล่าว โดยไปถึงหน้าบ้านไม่มีเจ้าของบ้านแต่ได้ยินเสียงมีคนอยู่บริเวณหลังบ้านดังพอสมควร ทีมงานของเราจึงเดินไปดูได้พบกลับกลุ่มชาวบ้านหลายคน กำลังจดจ่ออยู่กับต้นกล้วยต้นหนึ่ง

จากการสังเกตต้นกล้วยดังกล่าว ต้นกล้วยมีความประหลาดไม่เหมือนต้นกล้วยทั่วไป โดยต้นที่แปลกคือดังนี้

ลักษณะของลำต้นโดนตัดโค่นเหลือแต่ตอโผล่ออกมาจากพื้นเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร แต่กลับมีลูกออกมา โดยแทงก้านของเครือยาวประมาณ 1.50 เมตร ออกมาจากส่วนกลางของตอต้นกล้วย ลักษณะของเครือกล้วยแทงยาวออกมาโดยมีลูกทั้งหมด จำนวน 4 หวี วางลงบนพื้นดิน มีหัวปลี 1 หัว ขนาดเท่ากำหมัด

ใ น ช่ ว ง ดั ง ก ล่ า ว บรรดาคอหวยได้ขอหวยโชว์เลย

ที เ ดี ย ว โ ช ค ดี อี กแ ล้ ว

โดยได้ทำการจุดธูปเทียนและนำผ้าสีแดงมาผูกเพื่อบูชา โดยคิดว่ากล้วยต้นนี้ประหลาดคาดจะให้เลขเด็ด เพราะเมื่องวดวันที่ผ่านมา เจ้าของบ้านและพี่น้องคนในบ้าน 3 คน ถูกเลขท้าย 2 ตัวมาแล้ว โ ด ย ห วั ง ว่ า ง ว ด ที่ จ ะ ถึ ง นี้ น่ า จะได้เลขเด็ดอีก

โดยชาวบ้านต่างผลัดกันนำแป้งมาลูบทั่วบริเวณต้น เครือ และหวีกล้วย ต่างคนต่างก็ฮือฮาเมื่อมีชาวบ้านท่านหนึ่งลูบแป้งแล้วมีตัวเลขโผล่มาที่ตรงก้านของเครือกล้วย ทุ ก ค น ก็ เ ห็ น เ ช่ น เ ดี ย ว กั น

โดย น.ส.กัลยานี เลนจง เจ้าของบ้านกล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา ตนได้นำมีดพร้าไปตัดต้นกล้วยดังกล่าว แต่พอไม่กี่วันผ่านไปตนสังเกตเห็นว่า ก ล้ ว ย ต้ น ดั ง ก ล่ า ว ที่ ต น เ อ ง ตัดเหลือแต่ตอนั้นไม่ตาย

กลับแทงลูกออกมาโดยน่าประหลาดใจยิ่งนัก และอีกอย่าง ก่อนหวยงวดวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่ามาจะออก ตนก็ฝันประหลาด และได้เลขเด็ด คือ 70 จึงบอกให้พี่สาวอีก 2 คนซื้อด้วย

จนถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวมาคนละนิดหน่อย และงวดนี้เมื่อมาจุดธูปบูชาขอเลขเด็ดก็ได้เลขมาจริงๆ ค า ด ว่ า ต้ น ก ล้ ว ย ต้ น นี้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์

ป อ ล อ ป อล อ . อ่ า น ก่ อ น จ้าๆ

เมื่อได้ เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อ ห วยออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ ห ว ย อ อ น ไ ล น์ เว็บแทงหวยไทย ได้เลยครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ ปี เกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย