โหงวเฮ้งรวย ไม่รวยสามารถดูจากลายฝ่ามือได้เหมือนกันนะจะบอกให้

ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้งนั้นไม่ใช่แค่หาหรือเสริมได้แต่ว่า โหงวเฮ้งรวย ไม่รวยนั้นก็มีติดมาจากจัวแต่เกิดอยู่แล้วอีกอย่างนึงเช่นนะครับ เช่น ลายฝ่ามือ

โหงวเฮ้งรวย ไม่รวยของผู้คน

  1. นิ้ ว มื อ ชิ ด

นิ้วมือที่ชิดเป็นระเบียบ ไม่มีช่องว่างเยอะ ไม่มีร่องห่างระหว่างนิ้วมือ บ่งบอกถึงคนที่เก็บเงินอยู่ ไม่รั่วไหลง่าย แต่หากใครมีร่องมือห่างก็มีเคล็ดลับอยู่นะคะ ให้หาแหวนมาใส่เพื่อลดช่องว่างนั้นลง ก็จะช่วยเสริมดวงเสริมโหงวเฮ้งได้ค่ะ 

2. นิ้ ว มื อ เ รี ย ว ย า ว 

นิ้วมือเรียวยาว บ่งบอกว่าสามารถหาเงินได้โดยไม่ลำบาก ลงทุนลงแรงไม่มากแต่ได้ผลตอบแทนมาก เสมือนนิ้วคุณนายเลยก็ว่าได้ค่ะ 

3. ฝ่ า มื อ แ ด ง ร ะ เ รื่ อ ดู มี เ ลื อ ด ฝ า ด 

นอกจากจะบ่งบอกถึงการไหลเวียนโลหิตที่ดีแล้ว ยังสะท้อนถึงโหงวเฮ้งของคนมีฐานะ มีกินมีใช้

ซึ่งตรงข้ามกับคนที่มีฝ่ามือขาวซีด หยาบกร้านเพราะมักหมายถึงคนที่ต้องทำงานหนักค่ะ 

4. เ ส้ น มั่ ง คั่ ง 

ล อ ง สั ง เ ก ต ร ะ ห ว่ า ง นิ้ ว น า ง แ ล ะ นิ้ ว ก้ อ ย ( ผู้ ห ญิ ง ดู มื อ ซ้ า ย ผู้ ช า ย ดู มื อ ข ว า )

หากมีเส้นตรงยาวลงมาและชัดเจน แสดงว่ามีความมั่งคั่ง มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และมีดวงการเงินดีอีกด้วยค่ะ

5. มื อ อ ว บ อู ม

ตามหลักโหงวเฮ้งของจีน มือที่มีเนื้อเต็ม อวบอิ่ม คือโหงวเฮ้งของคนที่สุขสบาย ไม่ต้องทำงานหนัก มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

และถ้ามีผิวที่เรียบเนียนด้วยแล้วก็ยิ่งถือว่าลักษณะดี มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นอย่าลืมบำรุงผิวมือให้สวยสุขภาพดีกันนะคะ

6. แ อ่ ง รั บ ท รั พ ย์

ล อ ง สั ง เ ก ต ที่ ฝ่ า มื อ ข อ ง คุ ณ ห าก บ ริ เ ว ณ ก ล า ง ฝ่ า มื อ เ ป็ น ห ลุ มเ ห มื อ น แ อ่ ง (โ ด ย ที่ มื อ แ บ ป ก ติ ไ ม่ ไ ด้ ห่ อ มื อ )

ถือเป็นโหงวเฮ้งที่ดี ที่เรียกว่า “แอ่งรับทรัพย์” แอ่งนี้เสมือนบ่อขุมทรัพย์ที่บ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวย มีกินมีใช้ และมีเก็บ ไม่ขัดสน 

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

สำหรับคำศัพท์ ที่ต้องรู้กับการ แทงหวยออนไลน์

ชาวบ้านพากันไปขอพรไอ้ไข่ที่วัดน้ำดิบหลังมีกระแสถูกหวย

ประเภท การแทงหวยออนไลน์ ที่คนนิยม

เลข 3 ตัวตรงคืออะไร