ไอ้ไข่กุมารเทพ วัดตุ้มท่าโสมนัส เซียนหวยยิ้มล่า เลขมาแน่นอน

ชาวบ้านมากหน้าหลายตามาขอโชค ไอ้ไข่กุมารเทพ วัดตุ้มท่าโสมนัส เซียนหวยต่างก็ไม่ผิดหวังชื่นมื่นทุกคน ได้เลขเด็ดกลับไป ลุ้นโชคงวด 16/12/63

โดย ได้มีรายงานคร่าวๆ

ว่า ผู้สื่อข่าวได้ทำการเข้าพื้นที่และได้การายงานกลับมาว่า

ได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียน ประทัด ขนม น้ำเขียวน้ำแดง รูปปั้นไก่ชน

ของเล่น นำมาเซ่นไหว้ขอโชคลาภไอ้ไข่ หรือ กุมารเทพ พร้อมส่องเลขขันน้ำมนต์ ภ

ายในบริเวณวัดตุ้มท่าโสมนัส ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งต่างก็ไม่ผิดหวังได้โชคทุกคน

บางคนเห็นเลขในขันน้ำมนต์ 2 ตัว 3 ตัวมีทั้งเลข 0, 6, 7, 9 บางคนก็ได้เลขธูปให้ใครบางคนก็ได้เลขหางประทัด 07, 60, 87, 699, 791, 799

ไอ้ไข่กุมารเทพ วัดตุ้มท่าโสมนัส

ด้า น พ ร ะ ค รู ใ บ ฎี ก า ท ศ พ ล ญาณนะเวที หรือครูบาหนุ่ย เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า เผยถึงที่มาของไอ้ไข่ที่วัดว่าเริ่มต้นมาจากที่โยมที่รู้จักกันได้เดินทางไปขอพรสักการะไอ้ไข่ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่ขณะที่เดินทางไปนั้นรถติดยาวและโทรมาถามว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานเลยถอดใจจะเดินทางกลับ จึงบอกไปว่าบอกว่าหากมีใจศรัทธาแล้วต้องไปให้ได้ โยมคนดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา กว่า 3 ชั่วโมง จึงจะสามารถเข้าสักการะขอพรไอ้ไข่ได้

จากนั้น เ มื่ อ ช่ ว ง ห นึ่ ง เ ดื อ น ที่ ผ่ า น ม า โยมคนดังกล่าวได้นำไอ้ไข่มาถวายที่วัดและบอกว่าสิ่งที่ขอพรกับไอ้ไข่ประสบผลสำเร็จ และบนไว้ว่าจะสร้างไอ้ไข่ 9 องค์ เพื่อถวายให้แก่วัดต่างๆและทางวัดโสมนัส ก็ได้ไอ้ไข่ดังกล่าวมาจำนวนหนึ่งก็นำมาไว้บริเวณปะรำชั่วคราวของทางวัด

ซึ่งหลังจากที่ญาติโยมทราบข่าวก็เดินทางมาขอพรกับไอ้ไข่ของวัด โสมนัสตุ้มท่าและหลายคนบอกว่าสิ่งที่บนบานศาลกล่าวหลังได้ประสบผลสำเร็จ จึงนำเครื่องเซ่นไหว้มาถวายอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ฮือฮากันในพื้นที่

แ ล ะ มี ญ า ติ โ ย ม จ า ก ทุ ก ค น ที่ เ ดิ น ท า ง ม า สั ก ก า ร ะ และขอพรกับไอ้ไข่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้บนด้วยประทัด ซึ่งล่าสุดมีโยมคนหนึ่งนำประทัดจุดถวาย รวมมากกว่า 100,000 นัด เนื่องจากประสบผลสำเร็จจากการขอใ ห้ ไ อ้ ไ ข่ ช่ ว ย เ ห ลื อ

เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด รวบรวมหวยออนไลน์ ซื้อหวยไทยออนไลน์ ง่ายๆ ได้ทันทีที่ TOOKHUAY

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ

ชี ว ป ร ะ วั ติ เ ส ด็ จ เตี่ ย