งวด 16/12/63 นี้สบายใจเด้ พระเงิน พระทองให้เลขเด็ด มาแล้วล่ะ

เสี่ยชาวไทย เชื่อหมดใจว่าท่านให้เรา พระเงิน พระทองให้เลขเด็ด งวด 16/12/63 งวดที่ผ่านมาโชคดีนำของมาแก้บนกันด้วยเลยทีเดียว

พระเงิน พระทองให้เลขเด็ด

นายธนโชติ เผยว่า เมื่อ ก่ อ น ที่ จ ะ เ กิดโควิด-19 ตนถือว่าโชคดีมาก ได้มากราบไหว้ พระเงินพระทอง ที่เคยได้ยินชื่อเสียงว่าศักดิ์สิทธิ์ และได้มากราบไหว้ ข อพร ในช่ว ง นั้ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ริ่ ม แ ย่ ก า ร ส่ ง อ อ ก ก็ ติ ด ขั ด

มาขอพรขอให้การค้าที่ทำอยู่ดีขึ้น ชาวต่างชาติที่จะมาขอซื้อด้ายปั่นจำนวนมาก ขอให้ติดต่อได้สำเร็จ จะได้พยุงโรงงานให้อยู่รอดได้ หลังจากขอพรแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าก่อนเมืองไทยปิดประเทศ

ชาวต่างชาติที่ติดต่อขอซื้อ ก็มาขอซื้อเกือบทั้งหมด ส่งของไปเรียบร้อยแล้ว จนได้กำไรมาหลายล้านบาท เชื่อว่าพระเงินพระทองที่มาขอพรทำให้ตนเองรอดจากภาวะเศรษฐกิจครั้งนี้ ทั้งนี้ จึงได้นำเทพเจ้ากวนอูออกศึก

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายธนโชติ อลังการวิวัฒน์ อายุ 58 ปี เจ้าของโรงงานด้าย เดินทางมาพร้อมครอบครัว

ได้นำม้าศึกหล่อนวโลหะ ขนาดเท่าม้าจริง และรูปหล่อหุ่นปั้นเนื้อโลหะเคลือบแผ่นทองทั้งองค์เจ้าพ่อกวนอูออกศึก องค์ใหญ่ขนาดสูง 2 เมตร และเจ้าพ่อกวนอูออกศึกขนาด 1 เมตร และกระถางธูปบูชาทองเหลืองรมดำขนาด 2 คนโอบ ทั้งหมดมีมูลค่าถึงกว่า 1.5 ล้านบาท นำขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ มีเครนยก

และกระบะ 4 ล้อ นำมาถวายให้พระครูยติธรรมานุยุต หรือ อาจารย์แป๊ะ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ให้นำมาตั้งประดิษฐานไว้ที่วัด โดยอาจารย์แป๊ะได้นำม้าศึกหล่อ ตั้งไว้ที่ทางเข้าศาลาพระพรหม

แ ล ะ สิ่ ง ข อ ง เ ห ล่ า นี้้ จ ะ นำ ไป ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ที่ ด้ า น หน้ าโ ร ง เ จ วั ด ส ว่ า งอ าร ม ณ์ เ พื่ อใ ห้ ผู้ คน ก ร า บ ไ ห ว้ อี กทีนึง

อย่างไรก็ตาม บรรดานักเล่นหวย พากันไปดูและถ่ายภาพทะเบียนรถ ที่บรรทุกเจ้าพ่อกวนอูออกศึกทั้งรถบรรทุก 6 ล้อ และรถกระบะที่บรรทุกมา

คือเลขทะเบียน 70-0716 สกลนคร ส่วนรถกระบะ 4 ล้อ ทะเบียน บน 3608 ราชบุรี นอกจากนี้ยังเฝ้าดูหางประทัดที่ นายธนโชติ จุดถวายหมื่นนัด ซึ่งเลขหางประทัดคือ 899 หลังจากนั้นคอหวยต่างเดินไปหาเลขดังกล่าวที่แผงลอตเตอรี่

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้าแรก

สลาก ออม สิ นคืออะไร

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

หวยยุคใหม่ สมัย 4.0

ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ทำไมผู้คนถึงเชื่อมาตลอดว่าท่านให้เลขมอบโชค 2