ประวัติเหตุการณ์ ต้นตะเคียนคู่ ทำไมถึงขุดขึ้นมาใครให้ขุดกันนะไปดู

สำนักสงฆ์ริมขาน อบต.เผยเรื่องขนลุก ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย 2 คน และเด็กเดินอยู่ริมน้ำ ขุดพบ ต้นตะเคียนคู่ อายุหลายร้อยปี

โ ดย ค รั้ ง นี้ น ะ ค รั บ เ ร า จ ะ พ า ทุ ก ๆ ค น มาดูและพูดถึงประวัติและเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้เกิดการขุดพบ ต้นตะเคียนคู่ ฝาแฝดทั้งสองต้นนี้จนเป็นที่มามากมายของเหตุการณ์ที่ชาวบ้านไปขอหวย ไปกราบไหว้ ขอพรมากมายจริงๆ

วันที่ 14 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านริมขาน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ว่า พบต้นตะเคียนคู่

อายุหลายร้อยปี เพิ่งขุดขึ้นมาจากลำน้ำริมขาน จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบชาวบ้านจำนวนมากแห่เดินทางมาดู โดยทำพิธีอัญเชิญและใช้รถแบ็กโฮขุดขึ้นมาไว้ที่สำนักสงฆ์ริมขาน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ด้าน นายนิวัตร สุยะเรือน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านริมขาน เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่จะพบต้นตะเคียนคู่นั้น ตนฝันเห็นเด็กชาย และ ผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียว 2 คน เดินไปมาริมแม่น้ำขาน

ก็แปลกใจ พอช่วงสายมาผู้รับเหมาที่มาทำการขุดลอกลำน้ำริมขาน ก็ขุดพบต้นตะเคียนคู่จมในตะกอนดินทราย เหมือนในความฝันตน

ท า ง ช า ว บ้ า น จึ ง ข อ ใ ห้ ผู้ รั บ เ ห ม า ใ ช้ ร ถ แ บ็ ก โ ฮ ย ก ขึ้ น ม า ไ ว้ บ น ฝั่ ง

ที่สำนักสงฆ์ใกล้ๆ หลังจากที่ข่าวแพร่สะพัดออกไปทำให้มีนักเสี่ยงโชคในหลายหมู่บ้านที่ทราบข่าว

ต่ า ง เ ดิ น ท า ง ม า เ ส า ะ แ ส ว ง ห า เ ล ข เ ด็ ด

บ า ง ค น เ อ า โ ท ร ศั พ ท์ มือถือถ่ายต้นตะเคียนเห็นเป็นเลข 28, 29, 592 บ้างก็เอาเลขท้ายรถแบ็กโฮ 4558 และเลขที่สำนักสงฆ์ 211 ไปลุ้น

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

เลขเด็ดมีแล้วเราไปหาข้อมูลทุกอย่างมาให้หมดแล้วก็หวัวงว่าทุกคนจะให้ดอกาสเว็บดีๆที่มั่นใจด้วยคุณภาพและบริการไว่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนหน่อยน้าา เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยไทยออนไลน์ ได้ทันทีด้วยที่ TOOKHUAY

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ไ ป ช ม ด้ ว ย กั น มั้ ย อ ะ ไ ร คื อ ห ว ย อ อ น ไ ล น์

แนะนำเพื่อน ก็ได้เงิน

หวยขูด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ