พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี วัดไผ่แขกกับ เลขเด็ดเสี่ยงโชคงวด16/12/63

เหล่าชาวบ้านคนดวงเฮงมาแก้บน พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี  วัดไผ่แขก ขณะที่คอหวยไม่ผิดหวัง ได้ เลขเด็ดเสี่ยงโชคงวด16/12/63

เลขเด็ดเสี่ยงโชคงวด16/12/63

เ ห ตุ เ กิ ด วั น นี้ ซึ่ ง ก็ คื อ วั น ที่ 9 ธ. ค. 2563 ได้มีทีมของผู้สื่อข่าวรายงานออกมาว่า

ณ ที่วัดอุทุมพราราม หรือ วัดไผ่แขก ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีชาวบ้านกว่า 200 คน มาร่วมพิธีถวายสังฆทาน และขอขมากรรม

โดย

นำ กล้วยน้ำว้าดิบ 1 หวี น้ำตาลทราย 1 ถุง น้ำหวานสีแดง 1 ขวด น้ำมันพืช 1 ขวด น้ำดื่ม 1 ขวด ดอกไม้ 2 กำ ธูป 1 กำ และเทียน 2 เล่มมาเข้าร่วมพิธี

เ นื่ อ ง จ า ก เ ชื่ อ ว่ า จ ะช่ วย ห นุ น ด วง ชะตา เสริมมงคลชีวิต ทำให้ ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง และมีโชคมีลาภ พร้อมทั้งยังได้ ทำบุญอุทิศ ส่วนกุศล ให้ญาติพี่น้องที่ล่ วงลับ และ เจ้ากรรมนายเวร ต่างๆ

ทั้งนี้ หลั ง เ ส ร็ จพิ ธี ไ ด้ ม า ต่ อ แ ถ ว ร อ รั บ ผ้า ยันต์ “พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี” เมืองสุพรรณ ซึ่งทางหลวงปู่ดุสิต ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดไผ่แขก ได้ทำเพื่อจ่ายแจกให้แก่ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ ม า ร่ ว ม ทำ บุ ญ เ นื่องจากมีผู้เคยบูชาไปแล้วพบว่าค้าขายดี จึงมาข อ ร้ อ ง ใ ห้ ท า ง ห ล ว ง ปู่ดุสิตจัดสร้างขึ้นอีก จึงได้มีการทำเพื่อแจกจ่าย และบางส่วนให้บูชาทำบุญสร้างศาลาพ่อขุนช้าง

ทางด้านบริเวณหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า มีประชาชน เ ดิ น ท า ง ม า เ ข ย่ า เ ซี ย ม ซี ข อ พ ร

ได้เลข 4-1 เตรียมนำไปเสี่ยงโชคต่อ นอกจากนี้ยังมีผู้นำพัดลมมาแก้บน

ถวายหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้ามากมาย ขณะที่ น.ส.สกาวรัตน์ กิจไพบูลย์พาณิชย์ อายุ 32 ปี เจ้าของร้านกะเพราเป็ด ได้นำพัดลมตั้งพื้นขนาด 24 นิ้ว มาถวายแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าเช่นกันหลังได้โชคไปเต็มๆ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้ า แ ร ก

หวยยุคใหม่

ต้นตะเ คียน ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ทำไมผู้คนถึงเชื่อ

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ