เหตุการณ์ไอ้ส้มฉุน จากในประเทสเราของเหล่าผู้ศรัทธามากมาย

รวบรวม เหตุการณ์ไอ้ส้มฉุน ที่มอบโชคและดวงให้แก่เหล่าเวียนหวยจนมีผู้เชื่อมั่นและศรัทธาอยู่ทั่วประเทศไทย มาให้ซัก 2 -3 เรื่อง

เหตุการณ์ไอ้ส้มฉุน

ไอ้ส้มฉุนวิญญาณเด็กพารวยด้วยศรัทธา

นางสาวคนนึง ชื่อ สายฝน อายุ 45 ปี เธอได้เดินทางมาไหว้ไอ้ส้มฉุนเป็นประจำ ตอนงวดที่ผ่านมาสักพัก งวด 16 ก.ย. 63 เธอเองก็ถูกรางวัล รับไปหลายบาทนับแสนได้

นับว่าไอ้ส้มฉุนให้เลขเด็ดเธอ ติดต่อกันแล้วกว่า15งวด เธอจึง เดินทาง กลับม า แก้บน อย่างอลัง การงาน สร้าง แล้ว ใคร ล่ะจะไม่ เคารพ ศรั ทธา

นอกจาก นี้ยัง มีข่าว

ชาวบ้าน หลายคน มากประม าณ กว่า 50 คน พากัน แห่กัน มาแก้ บน ไอ้ส้มฉุน หลังหวย ออก ถูกรางวัล รวมกว่า เงิน 1 ล้านบาท


ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ กับ ไอ้ส้มฉุน ใครนั้น ดีกว่า

เรื่องที่ไม่เหือนกัน

  • ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ มีเครื่อ งราง ของขลั งเยอะ! ส่ว นไอ้ส้มฉุน ไม่เน้นเค รื่องรา งของขลัง
  • ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ อยู่ที่ วัด เจดีย์ จังหวัด นครศรี ธรรมราช ส่วน ไอ้ส้มฉุน อยู่ที่ วั ด ทรงเสวย จังหวัด ชัยนาท

เรื่องที่มีความคล้ายหรือเหมือนกัน

  • ทั้ ง ส อ ง ใ ห้ เ ล ข เ ด็ ด เ ห มื อ น กั น
  • ทั้ ง ส อ ง จ ม น้ำ เ ห มื อ น กั น

ก ร ะ ซิ บ ข อ ห ว ย ถู ก ล่ า สุ ด เ ร็ ว ๆ นี้

งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2563 บริเวณที่วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท มีประชาชนจำนวนมากทยอยกันเดินทางไปขอโชคลาภและเลขเด็ดด้วยการกระซิบข้างหู “ไอ้ส้มฉุน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังประจำวัดอย่างต่อเนื่อง

ท า ง ด้ า น ส า ว วั ย 3 2 ปี ช า ว จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม

นำ มั ง ก ร ตั ว ย า ว ใ ห ญ่ แ ล ะ สิ ง โ ต ม า แ ห่ ร อ บ ศ า ล า ห ล ว ง ปู่ ย้ อ ย

เนื่องจากมาบนไว้กับไอ้ส้มฉุนและหลวงปู่ย้อย ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ ก็ถูกจริงๆ ถูกหลักล้าน โดยทางเจ้าภาพ ไม่ประสงค์เอ่ยนามและจำนวนที่ถูกรางวัล.

โดยการกระซิบข้างหูขอให้ถูกหวย พร้อมนำของโปรดไอ้ส้มฉุนมาถวายทั้งน้ำแดง ขนมไทย หนังสติ๊ก ของเล่น เสื้อผ้าสีแดง และตุ๊กตาปูนปั้น ซึ่งที่ผ่านมามีคนมาขอโชคลาภจากไอ้ส้มฉุน

ที่มีวิธีการทั้งเปิดส่งเลขใต้ฝาน้ำแดง เสี่ยงเซียมซี และลุ้นเลขหางประทัด แล้วถูกรางวัลติดๆ กันมาแล้วรวมกันกว่า 30 งวด

แต่ในงวดนี้กระแสเลขเด่นที่มาแรงสุดๆ เป็นตัวเลขรุ่นวัตถุมงคลของไอ้ส้มฉุน แจกสำหรับผู้ทำบุญสมทบสร้างบระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง วั ด ท ร ง เ ส ว ย คื อ เ ห รี ย ญ ไ ม้ 8 เ ห ลี่ ย ม รุ่ น ร ว ย ท า ง เ ดี ย ว

คือเลข 168 โดยบรรดาคอหวยก็ไม่พลาดที่จะตามซื้อกันอย่างคึกคัก เพราะเชื่อกันว่าจะให้โชคกับคนที่เคารพศรัทธาเหมือนทุกๆ งวดที่ผ่านมา

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

สูต รหวย ของเหล่ าเซีย น

เทคนิคหวยฮานอย เล่นไม่ยากหรอกน้าาา

แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย เข้าจริงมั้ย